Bureau Cultuurhistorie

Visie

Mijn belangstelling voor de cultuurhistorie is er altijd al geweest. Van jongs af aan voelde ik de meerwaarde van historische panden en materialen. Ik ervoer dat dorpen, stadjes, of gebieden waar nog cultuurhistorie aanwezig was, zoveel rijker qua sfeer en beleving waren dan de gebieden waar veel gesloopt was, of waar op onzorgvuldige wijze nieuwbouw was neergezet. Afwijkende kleuren en vormen stoorden mij en ik zag, dat daarmee de samenhang in de ruimtelijke kwaliteit verloren was gegaan en daarmee vaak de identiteit van een plek.

Mijn belangstelling voor cultuurhistorie heeft ook te maken met respect voor wat eerdere generaties hebben gemaakt en het besef dat deze generaties ons hebben gebracht waar we nu zijn. Dit respect, gerelateerd aan duurzaamheid, wijst mij iedere keer weer op het feit, dat bewustwording van de mens op het gebied van de cultuurhistorie, zo belangrijk is.

Uitdrukkelijk wil ik daarbij zeggen, dat de historie door moet gaan en dat er nieuwe elementen aan onze omgeving worden toegevoegd. Zij zijn vergelijkbaar met een nieuw hoofdstuk dat aan het geschiedenisboek wordt toegevoegd. En dat kan heel goed, mits er vooraf goed is gekeken of er geen kernkwaliteiten verloren gaan. Daarvoor zijn cultuurhistorische analyses (bij ruimtelijke ingrepen) of architectuurhistorische waarderingen (bij wijziging van historische panden) van groot belang. 

 

Top