Bureau cultuurhistorie

 Welkom op mijn website! 

Bureau Cultuurhistorie Anita van Breugel is medio 2010 opgericht. Mijn bureau richt zich op het inventariseren, waarderen en beschermen van cultuurhistorie in brede zin, waarbij het aspect voorlichting voor mij een steeds grotere rol speelt. Om die reden treft u in deze website ook een verwijzing aan naar diverse excursies en rondleidingen. 

Mijn kracht ligt in de combinatie van een opleiding als architectuurhistorica en langdurige gemeentelijke ervaring op het vakgebied, waarbij het inhoudelijke en het praktische nauw samengaan. In de gemeentelijke praktijksituatie heb ik veel rondleidingen op het gebied van cultuurhistorie gegeven en bijgedragen aan filmproducties rond cultuurhistorische thema’s.

 De inhoudelijke kennis betreft:

  • kennis van de gebouwde omgeving (de historische bouwkunst)
  • kennis van het historische landschap (de historische geografie) 
  • kennis van de noodzakelijke procedures rond de archeologie 
  • kennis van funerair erfgoed (historische begraafplaatsen)

Met deze brede achtergrond kan ik gemeentelijke overheden, grote gebiedsbeheerders, architecten, beheerders van begraafplaatsen, maar ook toeristische informatiebureaus en scholen van dienst zijn.

Top