Bureau Cultuurhistorie

Ervaring

 Mijn ervaring is drieledig

 op architectuur- en cultuurhistorisch gebied

 • monumenteninventarisaties opgezet
 • cultuurhistorische analyses gemaakt
 • stedenbouwkundige plannen op cultuurhistorie getoetst
 • overige ruimtelijke plannen op cultuurhistorie getoetst
 • in adviescommissies ruimtelijke kwaliteit of monumentencommissies geadviseerd
 • monumenteneigenaren in vergunningstrajecten voor monumenten bijgestaan

op beleidsniveau

 • kennis van actuele rijks- provinciale en gemeentelijke regelgeving op het vakgebied
 • beleidservaring
 • nota’s geschreven
 • subsidieregelingen opgezet en uitgevoerd
 • adviescommissies ambtelijk ondersteund

op voorlichtingsniveau

 • architectuurreizen begeleid
 • rondleidingen gegeven
 • excursies georganiseerd
 • diverse publicaties gerealiseerd
 • voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
 • cultuur-educatieve projecten georganiseerd
 • cultuurhistorische wandelingen uitgezet

 

Top