Bureau Cultuurhistorie

Overheden

Het vergunningstraject van monumenten

 • adviseren architectuurhistorische waarden bij monumenten (b.v. in het kader van monumentenvergunningen)
 • maken van architectuurhistorische beschrijvingen van panden (bij het opzetten van een monumentenlijst)
 • opstellen van totale monumentenlijsten
 • maken van waardestellingen van historische bebouwing of stedenbouwkundige structuren
 • geven van historische kleuradviezen bij verbouwing en inrichting van monumenten
 • adviseurschap cultuurhistorie in de gemeentelijke monumentencommissie
 • bijstaan van de medewerker Cultuurhistorie of invallen bij ziekte en/of vakantie (b.v. in relatie tot het korte vergunningstraject van de WABO)

Cultuurhistorische beoordelingen van ruimtelijke plannen

 • beoordelen van stedenbouwkundige plannen
 • beoordelen van bestemmingsplannen op cultuurhistorische waarden
 • adviseren omtrent de historische identiteit van gemeentes
 • maken van cultuurhistorische analyses van bijvoorbeeld woonwijken
 • meedenken en ondersteunen bij herbestemmingstrajecten

Voorlichting op het gebied van de cultuurhistorie:

 • schrijven van cultuurhistorische artikelen
 • opzetten van historische wandelingen of fietstochten
 • geven van historische rondleidingen
 • organiseren van de Open Monumentendagen
 • verzorgen van historische informatiebordjes op objecten

 

Top