Bureau cultuurhistorie

Gebiedsbeheerders

Voor gebiedsbeheerders zou ik het volgende kunnen doen

  • schrijven van cultuurhistorische artikelen
  • maken van cultuurhistorische analyses
  • adviseren omtrent archeologie bij bodemingrepen
  • opzetten van historische wandelingen of fietstochten
  • adviseren bij verbouwing en inrichting van historische bebouwing in eigendom
  • adviseren rond natuurontwikkeling in historisch cultuurlandschap

 

Top